Popietė „Minime saugesnio interneto dieną“

Vasario 05 dieną savo žinias apie saugesnį internetą pasitikrino Paauglių Knygos klubo bičiulės. Bibliotekininkė papasakojo kuo ypatinga 16-oji Saugesnio interneto diena, kurios šūkis „Kurkime geresnį internetą kartu!“. Mergaitės diskutavo apie saugų nuotraukų skelbimą internete. Atliko interaktyvią užduotį, kokias nuotraukas galima skelbti socialiniuose tinkluose, o kokių nederėtų. Atrinkę iškarpas iš žurnalų jas sukabino ant virvelės pagal kategorijas. Aptarė kodėl viena ar kita nuotrauka netinka skelbti ir kokios galimos pasekmės netinkamai paviešinus. Mokinės įveikė veiklos „Laikas prisijungus ir atsijungus“ užduotis. Jos pasakojo ir rašė lapeliuose ką veikia kada nesinaudoja skaitmeninėmis technologijomis. Kiekviena popietės dalyvė savo veiklas be kompiuterio kūrybingai improvizavo, o draugės turėjo įspėti parodytą sceną - užsiėmimą. Pasirodo, kad šiandien internetas neišvengiamas, bet kiek daug įdomaus sugebame nuveikti ir be kompiuterio, planšetės ar mobilaus telefono. Paauglės pažymėjo savo lapeliuose, kad be interneto galime padėti tėveliams, galime skaityti knygas, bendrauti su draugais, žaisti įvairius žaidimus, lankytis užklasiniuose mokyklos būreliuose ir kitose miesto ugdymo mokyklose, užsiiminėti mėgstamais darbais ir net rašyti eilėraščius. Savo naujausius, ką tik parašytus kūrybos puslapius išraiškingai skaitė Knygos bičiulių klubo narė Skaistė. Susirinkusios mokinės kūrybingai žaidė „Sugalvok“ žaidimą. Iš žodžio „Internetas“, išsitraukusios po vieną raidę sugalvojo įvairių žodžių susijusių su internetu. Apie asmens duomenų apsaugą Knygos bičiulė Paulina perskaitė iš knygos „Draugiškas internetas“. Tiek daug visko sužinoję apie geresnį internetą iš atliktų interaktyvių veiklų, knygos bičiulės savo žinias pasitikrino testu „Aš saugus internete“. Paauglėms, kurios įveikė visas saugaus interneto užduotis įteikti veiklų dalyvio pažymėjimai ir dovanėlės. Mokinės pažadėjo atsakingai ir pagarbiai naudotis internetu.
Popietei panaudota informacija ir rekomenduojama metodinė medžiaga iš projekto „Prisijungusi Lietuva“.

Irena Šapokienė
Vilkaviškio viešosios bibliotekos
Vaikų literatūros skyriaus bibliotekininkė