Lietuviškas skirtukas - Kovo 11-ąjai

Kuri data svarbesnė: Vasario 16-oji ar Kovo 11-oji? Lietuvai ir mums visiems vienodai svarbios yra abi datos. Jos skiriasi tik savo aktualumu šiandieninėje visuomenėje. Be Vasario 16 -ios nebūtų ir Kovo 11 -osios. Jeigu vienos iš šių reikšmingų datų nebūtų, lietuvių likimas tikriausiai būtų atitekęs į kitos tautos rankas.
Ugdant vaikų pilietiškumą, Vilkaviškio viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje buvo organizuotas edukacinis užsiėmimas „Lietuviškas skirtukas“. Jame dalyvavo Vilkaviškio pradinės m-klos 2d klasės mokiniai su mokytoja Valdone Drangauskiene. Vaikai gamino trispalvius skirtukus, vaizduojančius Lietuvos vėliavos spalvas - geltona, žalia, raudona. Geltona reiškia saulę ir šviesą, žalia - tai laukų ir miškų spalva, raudona - tai drąsa, už tėvynę pralietas kraujas. Skirtukas knygai reikalingas tam, kad pasižymėti jos skaitomus puslapius. Taigi, šiais pagamintais skirtukais vaikai papuošė savo perskaitytas bibliotekoje esančias knygas.

Ina Dubickaitė
Vilkaviškio viešosios bibliotekos
Vaikų literatūros skyriaus bibliotekinink