Vaikų Velykėlės Gižuose

Neįprastas šįmet pavasaris. Nors balandžio 5 - ąją už lango buvo tikra žiema, bet Gižų vaikai nuotaikingai šventė linksmą pavasario šventę - Vaikų Velykėles. O pavasarišką aplinką suradome kultūros namų balkone. Čia renginį eilėmis apie pavasarį pradėjo linksmi kiškučiai - Velykų Bobutės pasiuntiniai. Gižų biblioteka dalyvavo Naisių vasaros paskelbtame Vaikų Velykėlių konkurse. Vaikai iš anksto ruošėsi renginiui. Bibliotekoje piešė margučius, naudodami senovinius raštus. Renginio metu sukūrėme margučių galeriją - vaikai iškabino 38 savo piešinius. Juos nufotografavome ir išsiuntėme konkursui. Prisiminėme senovines Velykų tradicijas, žaidėme įvairius žaidimus. Dauguma užduočių, klausimų, mįslių buvo susijusi su paukščiais. Prisiminėme paukščių balsų pamėgdžiojimus, senų žmonių spėjimus apie orus , įvairius prietarus. Vaikai pasižadėjo mylėti ir saugoti gamtą, rūpintis savo kaimo ir savo namų aplinka. Galiausiai visi suskubo ridenti margučius. Linksmai prisižaidę visi pasivaišino arbata ir Velykų pyragais. Renginio dalyviai buvo paskatinti Naisių vasaros konkurso organizatorių prizais.

Nijolė Vaitūnaitienė
Vilkaviškio viešosios bibliotekos
Gižų filialo bibliotekininkė