Šiaurės šalių bibliotekų savaitė Sūdavoje

Lapkričio mėn. nuo 11 dienos iki 18 dienos vyko Šiaurės šalių bibliotekų savaitei skirti renginiai Sūdavos vid. mokykloje. Šių metų tema buvo „Žiema šiaurėje“. Renginys prasidėjo pirmadienį , t.y. lapkričio mėn. 11 d. Vyko skaitymas priešmokyklinėje klasėje , skaitėme Ingos Borg „Žiema su Plupu“ . Po to buvo aptarta, kas buvo perskaityta, mokiniai piešė piešinius iš perskaityto teksto. Savaitė buvo skirta supažindinti su Šiaurės šalių autorių kūriniais.
Šis projektas Lietuvoje jau vyksta nuo 1998 m., į jį įtrauktos ne tik šiaurės šalys, bet ir Lietuva, Latvija, Estija. Skatinama domėtis skaitymu balsu. Kadangi anksti temsta, ilgi vakarai, tai susiburia atskiros grupės skaitytojų ir skaito. Skaitymai skirti auštant, t. y. vaikams, skaitoma ryte 10 val. ir temstant skaitoma 18 val. ir skirta suaugusiems. Taip bandoma paskatinti visus domėtis šių šalių kūriniais ir tradicijomis, jų mitologija. Kiekvienais metais šiaurės šalių savaitė įgyja naujų spalvų, naują pavadinimą, atskleisdama visą šiaurės šalių kultūos įvairovę.
Šią savaitę taip pat skaitymai vyko ir pas ketvirtokus. Jie skaitė Lanos Hansen Sila „Istorija apie klimato kaitą” .Ketvirtokai skaitė du rytus ,o šiaurės šalių autorių knygas skaitė visą savaitę namuose, o per pamokas pasakojo, ką perskaitė, ką naujo sužinojo.
Noriu padėkoti mokytojoms Z. Kučiauskienei ir I. Kazlauskienei , kurios noriai sutiko dalyvauti su savo moksleiviais šiame projekte. Tikiuosi, kad bendradarbiausime ir kitais metais šiame projekte, galbūt atsiras ir daugiau norinčių.
Vakare, tai yra lapkričio mėn. 11 dieną 17 val. vykau į Didvyžių soc. globos namų biblioteką, kurioje kartu su bibliotekininke Dana Čapskiene rengėm parodą iš jos turimų knygų , atsivežiau ir kūrinius iš savo bibliotekos, kurie parašyti šiaurės šalių autorių. Buvo paroda ne tik knygų , bet ir gyventojų piešinių paroda apie žiemą. Skaitymus pradėjome 17 val., skaitėme visus kūrinius, kurie buvo pateikti projekto medžiagoje. Pradėjom nuo teksto skirto mažiausiems ir atėjus 18 val. pradėjom skaityti kūrinį, skirta suaugusiems. Skaitymas vyko žvakių šviesoje, skaitė visi norintys, tiek darbuotojai , tiek gyventojai. Šis skaitymas visiems paliko gerus prisiminimus. Buvo nutarta rengti daugiau skaitymų balsu, bendradarbiaujant Sūdavos filialui su Didvyžių soc. globos namų biblioteka.Tikiuosi , kad šie bendri renginiai vyks ir toliau. Noriu padėkoti soc. darbuotojai (bibliotekininkei) D. Čapskienei, A. Buzienei, L. Stankienei ir visiems gyventojams, kurie dalyvavo skaitymuose.

Janina Radzevičienė
Vilkaviškio viešosios bibliotekos
Sūdavos filialo bibliotekininkė