Vilkaviškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka

Nemokamos paslaugos

Nuo šiol leidinių užsakymus ir kitas el. paslaugas galima valdyti patiems prisijungus prie el. paslaugų portalo ibiblioteka.lt. Tai galite padaryti paspaudę čia.

Bibliografijos ir informacijos skyriuje:

(atsakingas asmuo skyriaus vedėja Gitana Pumerytė-Vosylienė)

 • informacinė ir mokomoji literatūra
  kraštotyros kartoteka
 • mokslinių straipsnių bazė – EBSCOhost
 • muzikos duomenų bazė – Naxos Music Library
 • periodinių leidinių straipsnių bazė – LIBIS
 • parodos
  renginiai
 • konsultacijos
 • ekskursijos
 • internetas
 • kompiuterinio raštingumo mokymai ir konsultavimas

Skaitytojų aptarnavimo skyriuje:

(atsakingas asmuo skyriaus vedėja Marija Žilienė)

 • registruotiems vartotojams
  • leidinių skolinimas į namus
  • elektroninis katalogas
  • knygų rezervavimas
 • spaudinių parodos
 • renginiai
 • ekskursijos

Vaikų literatūros skyriuje:

(atsakingas asmuo skyriaus vedėja Alvina Radžvilienė)

 • spaudinių skolinimas į namus
 • parodos
 • ekskursijos
 • renginiai
 • žaisloteka
 • internetas
 • knygų rezervavimas

Filialuose:

(paslaugos teikiamos visuose filialuose)

 • spaudinių skolinimas į namus
 • parodos
 • renginiai
 • internetas*

* Paslauga teikiama tik šiuose filialuose:

 • Kybartų m. filiale (atsakingas asmuo vyresnioji bibliotekininkė Aušra Kokanskienė)
 • Virbalio m. filiale (atsakingas asmuo vyresnioji bibliotekininkė Danutė Stankūnienė)
 • Alvito filiale (atsakingas asmuo bibliotekininkė Angelė Blažaitienė)
 • Bartninkų filiale (atsakingas asmuo bibliotekininkė Birutė Banackienė)
 • Girėnų filiale (atsakingas asmuo bibliotekininkė Vida Andziulienė)
 • Gižų filiale (atsakingas asmuo bibliotekininkė Nijolė Vaitūnaitienė)
 • Gražiškių filiale (atsakingas asmuo bibliotekininkė Nijolė Dubickienė)
 • Gudkaimio filiale (atsakingas asmuo bibliotekininkė Irena Andziulienė)
 • Karklinių filiale (atsakingas asmuo bibliotekininkė Sandra Tupčiauskienė)
 • Keturvalakių filiale (atsakingas asmuo bibliotekininkė Zina Pečiulienė)
 • Klampučių filiale (atsakingas asmuo bibliotekininkė Irena Katkevičienė)
 • Klausučių filiale (atsakingas asmuo bibliotekininkė Jurga Grajauskienė)
 • Lakštučių filiale (atsakingas asmuo bibliotekininkė Daina Tunkulienė)
 • Opšrūtų filiale (atsakingas asmuo bibliotekininkė Livija Žilionienė)
 • Paežerių filiale (atsakingas asmuo bibliotekininkė Irena Valinskienė)   
 • Pajevonio filiale (atsakingas asmuo bibliotekininkė Valda Milišauskienė)
 • Pašeimenių filiale (atsakingas asmuo bibliotekininkė Angelė Kazlauskienė)
 • Pilviškių filiale (atsakingas asmuo bibliotekininkė Irena Kriukienė)
 • Pūstapėdžių filiale (atsakingas asmuo bibliotekininkė Danutė Vaičiūnienė)
 • Ramoniškių filiale (atsakingas asmuo bibliotekininkė Virgilija Marcelionienė)
 • Serdokų filiale (atsakingas asmuo bibliotekininkė Žydruolė Tumosaitė)
 • Sūdavos filiale (atsakingas asmuo bibliotekininkė Renata Kolčinienė)
 • Vištyčio filiale (atsakingas asmuo bibliotekininkė Lilita Saukaitienė)
 • Vokiškėlių filiale (atsakingas asmuo bibliotekininkė Anelė Striuoginienė)
 • Žaliosios filiale (atsakingas asmuo bibliotekininkė Regina Ričkutė)
Eiti prie turinio