Vilkaviškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka

2022 m. Poezijos pavasario parodą vainikavo 2021 m. S. Nėries vardo literatūrinės premijos laureato V. Rubavičiaus žodžiai.

2021 m. Poezijos pavasario parodoje – penkiasdešimtosios literatūrinės S. Nėries vardo premijos sukakties akcentai ir pirmojo 1971 m. įvykusio renginio svečių atminimas.

2020 m. Poezijos pavasaris ilgai įsimins dėl neįprastos datos. Liepos mėnesį įvykęs renginys alsavo vasaros vidurio branda, parodos stendai akino skaisčiais darželio lelijų žiedais.

Paroda, skirta 2019 m. Poezijos pavasario šventei, nušvito S. Nėries gimtojo sodo žiedais. Tai – simboliška sąsaja su 115-osioms poetės gimimo metinėms skirta virtualia paroda „Salomėjos sodas“.

2018-ųjų metų Poezijos pavasariui skirtoje parodoje apžvelgiami visų Vilkaviškio rajono savivaldybės S. Nėries literatūrinės premijos laureatai. Drauge susitikę „tolimi ir artimi“ pavasariai drauge įamžino ir garbingą bibliotekos veiklos jubiliejų.

2017-ųjų metų Poezijos pavasario parodos akcentas – tai 100-osios kraštiečio, Salomėjos Nėries literatūrinės premijos laureato, Kazio Bradūno gimimo metinės. Jo žodžiai tapo parodos pavadinimu: „Tą žodį kaip gyvybę brangų šaukiu eilėraščio vardu“. 2017-aisiais minėti Tautinio kostiumo metai atsispindėjo spalvinguose raštuose, papuošusiuose parodos stendus.

„Vieną pavasarį mano sieloje buvo dangus“ – rašė Salomėja Nėris. Pagrindinis 2016-ųjų metų parodos, skirtos Poezijos pavasariui Vilkaviškyje, akcentas buvo 45-oji S. Nėries literatūrinės premijos įsteigimo sukaktis. Šios premijos laureatų sąrašą papildė poetas, 2016 metų Salomėjos Nėries literatūrinės premijos laureatas Rimvydas Stankevičius.

„Duok, eilėrašti, ranką, pasivaikščiokim, mudu“ – tokiais Algimanto Baltakio žodžiais į Poezijos pavasario renginius kvietė Vilkaviškio viešoji biblioteka. Visą dieną lietumi grasinęs dangus neišdrįso sugadinti šventės. Poezijos pavasarį drauge su Vilkaviškio poezijos gerbėjais pasitiko 2015 metų S. Nėries vardo literatūrinės premijos laureatas Vainius Bakas, poetė Meilė Kudarauskaitė, aktorė Dalios Michelevičiūtė, poeto K. Bradūno duktė Elena Bradūnaitė-Aglinskienė, poetas Vytautas Kaziela, poetas ir vertėjas Arvydas Valionis bei bardas Povilas Girdenis.

„Vieno, tik vieno trokštu, kad galėčiau palikti pasauliui savo sielos pavasarį“ /S.Nėris/ – tokiais žodžiais palydima 2014-ųjų metų Poezijos pavasario šventė Vilkaviškyje ir jai skirta paroda Vilkaviškio viešojoje bibliotekoje. Vilkaviškio kraštui Poezijos pavasario šventė susijusi ne tik su skambiais eilėraščiais, bet ir su nuo 1972 m. teikiama S.Nėries vardo literatūrine premija. Tad, minint poetės Salomėjos Nėries 110-ąjį jubiliejinį gimtadienį, daugiausiai dėmesio skirta būtent poetės atminimo įamžinimui. Tradiciškai pagerbti ir jubiliejus švenčiantys S.Nėries vardo literatūrinės premijos laureatai P.Keidošius, V.Šulcaitė, V.Bogutaitė, M.Karčiauskas, A.Bernotas, D.Zelčiūtė ir V.Šoblinskaitė.

Eiti prie turinio