Vilkaviškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka

Visumos ieškotojui Vincui Natkevičiui – 105

„Meilės, tyros, kilnios, mes ilgimės nuo lopšio iki karsto ir dažniausiai nerandam, ir mūsų širdis lieka nerami, šį ilgesį nukeldama antgamtėn…“

Vincas Natkevičius

Visuomenės ir kultūros veikėjas bei tyrinėtojas, straipsnių, studijų, monografijos apie Joną Grinių autorius Vincas Natkevičius gimė 1918 m. lapkričio 6 d. Ožkabalių k., Vilkaviškio aps.
Jaunystė ir studijų metai prabėgo Lietuvoje: mokėsi Vilkaviškio gimnazijoje, Kauno VDU studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą bei filosofiją. V. Natkevičius jau nuo gimnazijos laikų aktyviai dalyvavo visuomeninėje veikloje. Vilkaviškio gimnazijoje įsijungęs į uždraustos moksleivių ateitininkų organizacijos veikimą, nuo 1938 m. buvo jų slaptos centro valdybos narys, nuo 1939 m. vidurio – jos pirmininkas. 1944 m. pasitraukė iš Lietuvos ir apsistojo Vokietijoje. Jo pastangomis ir rūpesčiu jau 1945 m. birželio mėnesį pradėti atkurti Vokietijon susitelkę moksleiviai ateitininkai.
Kaip kultūros ir literatūros tyrinėtojas, V. Natkevičius subrendo išeivijoje, kur ir buvo parašyti pagrindiniai straipsniai, skirti literatūros, filosofijos, visuomenės ir politikos temomis. Rašė į išeivijos leidinius: „Ateitis“, „Draugas“, „Europos Lietuvis“. 2002 m. buvo išleistas V. Natkevičiaus straipsnių rinkinys „Plyksniai ateitin“, kuriame pristatytos pagrindinės jo mintys ir darbai.
V. Daujotytė, asmeniškai pažinojusi šį išeivijos lietuvį ir parašiusi įvadą Lietuvoje išleistam V. Natkevičiaus straipsnių rinkiniui ,,Plyksniai ateitin“ jį apibūdina: ,,Religingumas, pasaulėžiūros tvirtumas, nuoseklumas, pareigingumas, patriotizmas, įsipareigojimai tautai ir jos kultūrai – visa tai būdinga Natkevičiui. Bet tai viršutinis, principų sluoksnis. Viduje – jautrus, užsidegantis, emociniu reagavimu išduodantis su menu, kūryba susijusią prigimtį. Palankus žmonėms, žvelgęs į naujai sutiktą su simpatija, bandydamas suprasti, bet neskubėdamas atsiverti. (…) palankus talentingiems, intelektualiai pajėgiems žmonėms; kaip mokytojas ypač jauniems“
V. Natkevičius mirė 1999 birželio 26 d. Viernheime (Vokietija).

Parengė
Gražina Cikanavičienė
Vilkaviškio viešosios bibliotekos bibliotekinink

Dalintis :

Eiti prie turinio