Vilkaviškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka

Vardas, pavardė                  Vilija Gilienė

Telefonas                              +370 620 98619

El. paštas                              direktore@vilkaviskis.rvb.lt

Išsilavinimas ir kvalifikacija:

1976 m. – 1981 m.                 Vilniaus valstybinis universitetas, aukštos kvalifikacijos bibliotekininko ir bibliografo                                                                        specialybė. 

Darbo patirtis:

1981 m. – 1983 m.                   Joniškio rajono centrinė biblioteka, direktorės pavaduotoja. 

1983 m. – 1984 m.                  Joniškio rajono centrinė biblioteka, direktorė (l.e.p.).

1984 m. – 2005 m.                Joniškio rajono viešoji biblioteka, direktorė.

1991 m. – 1995 m.                  Joniškio rajono savivaldybės kultūros ir švietimo skyrius, pavaduotoja kultūrai.

1995 m. – 1996 m.                 Joniškio rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėja.

2006 m. – iki dabar             Vilkaviškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė.

Kvalifikacijos kėlimo kursai:

1981 m. iki dabar                 Sistemingai kelia kvalifikaciją seminaruose, kursuose, konferencijose Lietuvoje ir užsienyje. 

2003 m.                               Dalykinė išvyka-stažuotė į Švedijos Vimmerbio savivaldybę pagal bendrą Joniškio ir Vimmerbio savivaldybių projektą „Demokratijos plėtra“.

2004 m.                               Profesinė išvyka į Austrijos viešąsias bibliotekas-seminaras „Austrijos viešųjų bibliotekų paslaugos bendruomenei. Vienos miesto viešosios bibliotekos patirtis“.

2005 m.                               Profesinė išvyka į Hampšyro grafystės bibliotekas.  

2006 m.                               Dalyvavimas Vilkaviškio rajono savivaldybės ir Norre Djurs (Danija) kultūrinių mainų programoje. 

2007 m.                                Dalyvavimas Lietuvos savivaldybių asociacijos metodinėje kelionėje-stažuotėje Šiaurės šalių bibliotekose (Švedijoje, Norvegijoje, Danijoje).

2008 m.                               Profesinė išvyka į Suomijos ir Švedijos bibliotekas bei dalyvavimas Gioteburgo knygų mugėje.

2011 m.                                 Dalyvavimas IX Baltijos bibliotekininkų kongrese.

2014 m.                                Stažuotė-seminaras į Prancūziją ir Vokietiją „Inovacijos bibliotekose: Lietuvos, Prancūzijos ir Vokietijos bibliotekų patirtis“.

2014 m.                               Dalyvavimas tarptautiniuose mokymuose „Inovacijos bibliotekose: iššūkiai ir naujos galimybės: patirties sklaidos mugėje ir konferencijoje „Lietuvos-Lenkijos-                                                    Ukrainos bibliotekų patirtis naudojant technologijas ir medijas“ bei praktiniuose užsiėmimuose.

2015 m.                                Tarptautiniai patirties sklaidos mokymai „Tarptautinis tarpregioninis dialogas: pokyčių valdymas, patirties sklaida ir partnerystė“.

2015 m.                                Tarptautinis išvažiuojamasis viešųjų bibliotekų patirties sklaidos forumas Slovėnijos bibliotekose „Atvira Biblioteka“.

2016 m.                                Tarptautinis gerosios bibliotekų patirties sklaidos susitikimuose- mokymuose Suomijos bibliotekose „Biblioteka šiuolaikinio verslo erdvėse“. 

2017 m.                                Savivaldybių viešųjų bibliotekų darbuotojų tarptautiniai mobilumo vizitai Portugalijos bibliotekose.

2018 m.                                Savivaldybių viešųjų bibliotekų darbuotojų tarptautiniai tarpinstituciniai dialogai Graikijos kultūros ir švietimo įstaigose.        

2019 m.                                Savivaldybių viešųjų bibliotekų darbuotojų tarptautinių tarpinstitucinių praktikų Ispanijos bibliotekose.

2023 m.                               Savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos tarptautinė konferencija „Nauja bibliotekų patirtis aplinkos permainų kontekste“.

Apdovanojimai:

2000 m.                                Joniškio rajono Mero V. Bandžiuko Padėkos raštas.

2001 m.                                 Šiaulių apskrities viršininko Padėkos raštas.

2005 m.                                Lietuvos Kultūros ministerijos geriausio metų bibliotekininko paskatinamoji premija.

2008 m.                                Lietuvos Kultūros ministerija, ministro Jono Jučo Padėkos raštas už atsakingą vadovavimą viešajai bibliotekai ir jos plėtros vizijas.

2013 m.                                 Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjos Almos Finagejevienės Padėka už inovatyvią kultūrinę veiklą ir                                                          lietuvių literatūros populiarinimą Vilkaviškio rajone.

2016 m.                                 Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės padėka už aktyvų dalyvavimą „Knygų Kalėdų“ akcijoje. 

2017 m.                                  Lietuvos Respublikos Seimo nario Kęstučio Smirnovo Padėka už aktyvią veiklą plėtojant kultūros sklaidą.

2018 m.                                 Lietuvos Kultūros ministerija, ministrės Lianos Ruokytės – Jonsson Padėkos raštas už ilgametę profesinę veiklą, reikšmingus vadovaujamo darbo pasiekimus,                                                    bibliotekininkų bendruomenės telkimą bibliotekos įsteigimo 90 metų sukakties proga.

2018 m.                                Vilkaviškio rajono savivaldybės Mero Algirdo Neiberkos Padėka už aktyvią veiklą kuriant naujų informacinių paslaugų tinklą Vilkaviškio rajone.

Visuomeninė veikla:

2009 m. – 2013 m.               Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Vilkaviškio komiteto pirmininkė.

2012 m. – iki dabar             Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos tarybos narė.

2017 m. – 2019 m.               Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų komisijos narė.

Rengti ir įgyvendinti projektai:

2015 m.                                Projekto „Vilkaviškio krašto e-etnografijos akademija“ iniciatorė, autorė.

Eiti prie turinio