Vilkaviškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka

Bibliotekos misija– teikti Vilkaviškio krašto bendruomenei modernias informacijos, švietimo ir kultūros sklaidos paslaugas, užtikrinti vartotojų poreikius atitinkančią prieigą prie bibliotekoje ir už jos ribų sukauptų informacijos, žinių ir kultūros išteklių.

Bibliotekos vizija– pažangi, tvari, kurianti vertę, orientuota į vartotoją biblioteka, teikianti informacijos, kultūros, švietimo ir mokslo paslaugas bei mažinanti socialinę atskirtį.

Čia siūlomas platus kultūrinių ir edukacinių veiklų pasirinkimas: susitikimai su rašytojais, žinomais kultūros ir meno veikėjais, koncertai, parodos, filmų peržiūros, spektakliai, edukaciniai užsiėmimai, skaitmeninio raštingumo mokymai, mokslinės konferencijos. Biblioteka kasmet organizuoja ne vieną tūkstantį lankytojų sutraukiančią Knygų mugę, o įgyvendindama aukštos kultūrinės ir meninės vertės projektus, kviečia Vilkaviškio rajono ir miesto svečius atrasti kultūrą netradicinėse miesto erdvėse.


Biblioteka nuolat plečia savo veiklą, įgyvendindama inovatyvias ir drąsias idėjas, siekia išplėsti tradicinės bibliotekinės veiklos sampratą, semdamasi patirties ne tik Lietuvos, bet ir užsienio bibliotekose, siekdama užmegzti naujus tarpinstitucinius bendradarbiavimo santykius bei tarptautines partnerystes.

Bibliotekos tikslai:

  • Sudaryti palankias sąlygas bibliotekos vartotojų informacinių poreikių tenkinimui, naudojantis moderniomis komunikacinėmis informacinėmis technologijomis, sudarant galimybę naudotis informacijos tinklais ir duomenų bazėmis. 
  • Padėti tobulinti informacijos ir kompiuterinio raštingumo įgūdžius.
  • Skirti didelį dėmesį vaikų ir jaunimo skaitymo įgūdžių stiprinimui, vaizduotės lavinimui. 
  • Sudaryti galimybes ugdyti kūrybingumą.
  • Kaupti, saugoti ir atskleisti spaudos bei rašto paveldą, plėsti kultūros paveldo, meno suvokimo, mokslo pasiekimų ir naujovių pažinimo akiratį.
  • Gerinti sąlygas bibliotekos vartotojams švietimo ir viso gyvenimo poreikių tenkinimui.
  • Sudaryti patrauklias sąlygas rekreacinės veiklos plėtotei.

 

 

 

 

 

 

Eiti prie turinio