Vilkaviškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka

Vilkaviškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos istorija siekia 1928 metus, kai Vilkaviškio apskrities savivaldybė įsteigė skaityklą ir pavadino Nepriklausomybės skaitykla.

Buvo prenumeruojama keletas dienraščių, savaitraščių ir žurnalų lietuvių, vokiečių, žydų ir rusų kalbomis. Vilkaviškio miestui gavus apskrities teises, 1932 metais skaityklos išlaikymą turėjo perimti miesto savivaldybė, todėl liepos 1 dieną ji buvo uždaryta. 1919 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybė prie Švietimo ministerijos įsteigė Centrinį krašto knygyną. Buvo sumanyta dalį knygų perkelti į provinciją, steigiant vietinius centrinius knygynus, turėjusius atlikti viešųjų bibliotekų funkcijas. 1935 metais Centrinis knygynas įsteigtas Vilkaviškyje, Laisvės gatvėje (Antanaičio name). Jame dirbo Onutė Dabrilienė, vėliau emigravusi į JAV.

Karo metais buvo sunaikinta daugybė bibliotekų. Koks likimas ištiko Vilkaviškio viešąją biblioteką, nežinoma. Lietuvos viešosioms bibliotekoms reikšmingi 1936 m., kai buvo paskelbtas viešųjų bibliotekų įstatymas. 1945 m. spalio 1 d. Vytauto gatvėje jau veikė Viešoji biblioteka. Bibliotekoms buvo paskirti etatiniai darbuotojai, dirbama pilną darbo dieną, veikė skaityklos. 1945 m. rudenį Vilkaviškio miesto viešojoje bibliotekoje Vytauto gatvėje pradėjo dirbti Adelė Stankevičiūtė. Biblioteka tuo metu buvo nedidelė, vos apie 250 egzempliorių leidinių. Nebuvo elektros. Miesto jaunimas rinkdavosi ir skaitydavo degant žibalinei lempai. 

1949 m. bibliotekoje įsteigtas Vaikų literatūros skyrius, veikęs Vytauto g. 83 nr. (buvusi Pergalės gatvė). 1950 m. biblioteka tapo rajonine, išlaikoma iš rajono biudžeto.

1976 m. bibliotekos sujungtos į centralizuotą bibliotekų sistemą. Rajoninė biblioteka tapo centrine su 44 filialais. Vilkaviškio bibliotekai priklausė Vištyčio ir Pilviškių, Kybartų ir Gižų, Virbalio ir Serdokų bei kitų kaimų filialai. Centralizacijos metu Centrinėje rajoninėje bibliotekoje įsteigti penki skyriai:

  1. Skaitytojų aptarnavimo
  2. Vaikų literatūros
  3. Bibliografinis informacinis
  4. Spaudinių komplektavimo ir tvarkymo
  5. Metodinis

1978 m. ji įsikėlė į buvusį Vilkaviškio „Žiburio“ gimnazijos pastatą. Iš pradžių vyko remonto darbai. Tikrosios įkurtuvės įvyko 1979 m. spalio 1 d. Būtent tą dieną buvo perkirptas alyvinis šilko kaspinas. Ceremoniją papildė dūdų maršas. Tarp knygų lentynų buvo nutiestas raudonas kilimas.

Palaipsniui bibliotekos kaimo filialų tinklas mažėjo. 1987 – 1999 m. laikotarpiu, per du dešimtmečius, uždaryti Čyčkų, Dailučių, Pavištyčio, Skardupių, Giedrių, Gudelių, Būdviečių, Slabadų, Šiaudiniškių, Jurgelių, Kataučiznos bibliotekos filialai. 2000 m. Aistiškių filialas perduotas Kalvarijos savivaldybei.

1995 m. spalio 15 d. Centrinė biblioteka pakeitė pavadinimą – ji tapo Vilkaviškio Viešąja biblioteka. 1998 m., bibliotekai atšventus savo jubiliejų, 1999 m. bendra Lietuvos-Vokietijos įmonė UAB „Elvora“ atliko bibliotekos pastato tyrimus. 2001 m. bibliotekoje vyko pastato išorės restauravimo darbai. Buvęs „Žiburio“ gimnazijos pastatas laikomas bene seniausiu pastatu visame Vilkaviškyje. Pastatą atnaujinant buvo sutvirtinti jo pamatai, planuojama ateityje pakeisti stogą ir atnaujinti sienas. Visus darbus finansavo Kultūros vertybių apsaugos departamentas bei Vilkaviškio rajono savivaldybė. 2001 m. bibliotekoje įrengta ir interneto skaitykla. 2006 m. bibliotekai dalyvaujant LIBIS (Lietuvos integralios bibliotekų informacinės sistemos) plėtroje nuo 2007 m. sausio 2 d. nutarta įdiegti naują skaitytojų aptarnavimo posistemę. Skaitytojams knygos ir periodiniai leidiniai išduodami naudojant kompiuterius. Skaitytojai identifikuojami pagal skaitytojo pažymėjimą ir jame esantį skaitytojo numerį. Šiais pažymėjimais galima naudotis visose Lietuvos viešosiose bibliotekose neterminuotai. Buvo surengtas naujos sistemos pristatymas, išduoti pirmieji skaitytojų pažymėjimai. Pirmaisiais skaitytojo pažymėjimų savininkais tapo bibliotekos darbuotojai, rajono meras A.Bagušinskas, mero padėjėjas A.Mackevičius, Vilkaviškio kultūros skyriaus vedėjas A.Blauzdžiūnas ir su juo kartu atvykęs Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktorius Sigitas Kasparaitis.

2015 m. Vilkaviškio viešoji biblioteka dalyvavo projekte „Bibliotekos pažangai2“ ir turėjo galimybę įgyvendinti  savo idėją – sukurti interneto svetainę www.etnografijavilkaviskis.lt, skirtą informacijos apie gimtąjį Vilkaviškio kraštą saugojimui ir sklaidai.

2018 m. Vilkaviškio viešoji biblioteka buvo akredituota ir gavo galimybę priimti savanorius. 2022 m. buvo vykdomas savanoriškos veiklos bibliotekoje auditas ir pratęsta akreditacija, suteikianti teisę ir toliau priimti savanorius.

2019 m. bibliotekoje pradėtas įgyvendinti projektas „Prisijungusi Lietuva“. Šio projekto dėka atnaujinti vartotojams skirti kompiuteriai, organizuoti kompiuterinio raštingumo mokymai gyventojams, kuriuose mokėsi 969 asmenys. Projektas baigtas įgyvendinti 2021 m.

2021 m. uždaryti trys bibliotekos filialai (Bačkiškių, Kybeikių ir Piliakalnių). 2022 m. likviduoti Alksnėnų, Paežerių II ir Keturkaimio filialai. Bendras bibliotekos kaimo filialų skaičius sumažėjo iki 25 kaimo filialų ir dviejų miesto bibliotekų Kybartuose ir Virbalyje.

2022 m. pradėta bibliotekos patalpų vidaus rekonstrukcija.

 

Pastato istorija

Buv. gimnazijos rūmai. Apie 1954 m.
Informacija ruošiama

Šiame pastate Vilkaviškio „Žiburio” gimnazija pradėjo veikti 1918 m.
Informacija ruošiama

Vilkaviškio viešoji biblioteka. 1998 m. 
Informacija ruošiama

Vilkaviškio viešoji biblioteka. 2012 m.
Informacija ruošiama

Eiti prie turinio