Vilkaviškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka

 1. Amžininkai pasakoja apie Salomėją Nėrį  / parengė A. Sederavičienė. – Vilkaviškis: Vilkaviškio rajono aštuonmetė mokykla, 1985. – 15 p.
 2. Antanas Vaičiulaitis: aplankalas. – Vilkaviškis. Vilkaviškio VB bibliografijos ir informacijos skyrius, 2006. – 67 lap.
 3. Atsiminimai apie Kostą Kubilinską / parengė R. Karpavičienė. – Vilkaviškis: Vilkaviškio centrinė biblioteka, 1983. – 42 p.: nuotr.
 4. Atsiminimai apie Salomėją Nėrį / parengė G. Karalienė. – Vilkaviškis: LTSR paminklų ir kraštotyros draugija Vilkaviškio skyrius, 1987. – 30 p.: nuotr.
 5. Atsiminimai apie Vincą Mickevičių – Kapsuką / parengė V. Saukaitienė. – Vilkaviškis: Vilkaviškio centrinė biblioteka. 1982 – 23 p.: nuotr.
 6. Bibliotekinio darbo veteranų atsiminimai / Parengė V. Tamošiūnienė. – Vilkaviškis: Vilkaviškio CB bibliografijos ir informacijos skyrius, 1988. – 27 p.: nuotr.
 7. Dramaturgas Pijus Mičiulis 1882 – 1923 m. / parengė G. Cikanavičienė, G. Pumerytė -Vosylienė. – Vilkaviškis: Vilkaviškio VB bibliografijos ir informacijos skyrius, 2007 m. – 8 p.
 8. Janulaitytė B. Vilkaviškio rajono Paežerių literatūrinis muziejus: diplominis darbas. – Vilnius, 1986. – 117 p.: nuotr. – Mašinr.
 9. Jonas Basanavičius: aplankalas. – Vilkaviškis: Vilkaviškio VB bibliografijos ir informacijos skyrius, 2006 – 60 lapų.
 10. Jonas Basanavičius: bibliografija / parengė I. Staneikienė. – Vilkaviškis: Vilkaviškio VB bibliografijos ir informacijos skyrius, 1991. – 46 p.
 11. Kazys Bradūnas: aplankalas. – Vilkaviškis: Vilkaviškio VB bibliografijos ir informacijos skyrius, 2006. – 31 lapas.
 12. Kiršų dainos / parengė B. Vilemaitienė. – Vilkaviškis: LTSR paminklų ir kraštotyros draugija. Vilkaviškio skyrius, 1987.- 50 p.
 13. Kybartų miesto bibliotekos istorija/ parengė.- Vilkaviškis: Kybartų miesto biblioteka, 1982.- 42 p.
 14. Kraštiečiai: aplankalas. – Vilkaviškis: Vilkaviškio VB bibliografijos ir informacijos skyrius, 2006. – 340 lapai.
 15. Kultūrinio gyvenimo raida Vilkaviškio rajone. Bibliotekinis darbas. Biblioteka knyga. Gyventojas / parengė V. Tamošiūnienė. – Vilkaviškis: Vilkaviškio VB bibliografijos ir informacijos skyrius, 1987. – 36 p.
 16. LTSR nusipelnęs mokslo veikėjas Kazimieras Baršauskas: 80-osioms gimimo metinėms. – Vilkavškis: Vilkaviškio VB bibliografijos ir informacijos skyrius, 1984. – 21 p.: nuotr.
 17. Liubinas J. Didžiojo Tėvynės karo dalyvio prisiminimai. – Vilkaviškis, 1982, – 26 p.
 18. Mūsų žemiečiai / parengė V. Tamošiūnienė. – Vilkaviškis: Vilkaviškio CB bibliografijos ir informacijos skyrius, 1987. – 24 p.
 19. Niekas neužmiršta. Nieko nepamiršta: Tarybinių piliečių, nužudytų fašistinės okupacijos metais, broliškieji kapai ir karių kapinės Vilkaviškio rajone / parengė V. Tamošiūnienė. – Vilkaviškis: Vilkaviškio VB bibliografijos ir informacijos skyrius, 1985. – 26 p.: nuotr.
 20. Pakeliaukime po Vilkaviškio rajono įžymias vietoves / parengė G. Karalienė – Vilkaviškis: LTSR paminklų ir kraštotyros draugija. Vilkaviškio skyrius, 1987. – 8 p.
 21. Petronėlė Orintaitė – rašytoja ir rašytojų mokytoja: prisiminimai, straipsniai, eilėraščiai / sudarė Birutė Juškienė, Asta Velioniškienė. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2005.- 54 p.: iliustr.
 22. Petronėlė Orintaitė: aplankalas. – Vilkaviškis: Vilkaviškio VB bibliografijos ir informacijos skyrius, 2006. – 60 p.
 23. Poezijos pavasaris: aplankalas. – Vilkaviškis: Vilkaviškio VB bibliografijos ir informacijos skyrius, 2007. – 57 lapai.
 24. Prancūzų lakūnų „Normandija – Nemunas kovų keliais 1944-1945“ / parengė Alg. Leonas. – Vilkaviškis: Vilkaviškio rajono Žaliosios aštuonmetė mokykla, 1967. – 29 p.
 25. Rajono įžymių žmonių gimtinės / parengė G. Cikanavičienė. – Vilkaviškis: Vilkaviškio VB bibliografijos ir informacijos skyrius, 1987. – 29 p.: nuotr.
 26. Rugys V. Atsiminimai apie Kybartų biblioteką. – Vilkaviškis: Kybartų miesto biblioteka, 1988. – 15 p.
 27. Salomėja Nėris: aplankalas. – Vilkaviškis: Vilkaviškio VB bibliografijos ir informacijos skyrius, 2006. – 80 lapų.
 28. „Upė šaltuonėlė, mano Širvinta“: bibliografija Salomėjos Nėries 80-mečiui / parengė I. Karpavičienė. – Vilkaviškis CB bibliografijos ir informacijos skyrius, 1984. – 17 p.
 29. Vilkaviškios centrinės bibliotekos Čyčkų filialo istorija / parengė J. Mikutėnienė. – Vilkaviškis: Vilkaviškio CB Čyčkų filialas, 1985. – 29 p.: nuotr.
 30. Vilkaviškio centrinės bibliotekos kronika 1980 – 1984 m. – Vilkaviškis: Lietuvos TSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugija. Vilkaviškio skyrius, 1984. – 17 p.
 31. Vilkaviškio išvadavimas iš vokiškųjų grobikų 1944-ųjų metų rugpjūčio mėnesį / parengė Vilkaviškio KPTM – 18. – Vilkaviškis, 1984. – 16 p.
 32. Vilkaviškio rajoninės (centrinės) bibliotekos istorija 1918 – 1987 metais / parengė Č. Vosylienė. – Vilkaviškis: Vilkaviškio Centrinė biblioteka, 1988. – 107 p.: nuotr.
 33. Vilkaviškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos metraštis 2006 m. / parengė G. Cikanavičienė, G. Pumerytė – Vosylienė. – Vilkaviškis: Vilkaviškio VB bibliografijos ir informacijos skyrius, 2006. – 40 p.: iliustr.
 34. Vilkaviškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos metraštis 2007 m. / parengė G. Cikanavičienė, G. Pumeryytė – Vosylienė. – Vilkaviškis: Vilkaviškio VB bibliografijos ir informacijos skyrius, 2007. – 42 p.
 35. Vilkaviškis: aplankalas: Vilkaviškio VB bibliografijos ir informacijos skyrius, 2007. – 215 lap.
 36. Vincas Kudirka: aplankalas. – Vilkaviškis: Vilkaviškio VB bibliografijos ir informacijos skyrius, 2006. – 65 lap.
 37. „Žiburio“ gimnazija: aplankalas.- Vilkaviškis: Vilkaviškio VB bibliografijos ir informacijos skyrius, 2008. – 198 p.
 
 
Eiti prie turinio