Galerija

Paroda Vasario 16-ajai 2015 m.

„Lietuva, kai aš tave tariu, prieš akis sumirga raštų raštai...“ /B.Brazdžionis/
Vasario 16-oji, valstybės atkūrimo dienos šventė, svarbi istorinės atminties ir tautinio tapatumo puoselėjimui. Lietuvos valstybė neįsivaizduojama be savo kalbos, vėliavos, himno bei herbo, o valstybinė šventė - be tautinio kostiumo. Tautinės juostos, tautinio kostiumo dalies, simbolinė reikšmė išlieka svarbi ir šiomis dienomis - kaip lietuvybės simbolis.

Žiūrėti

Poezijos pavasaris 2014 m.

„Vieno, tik vieno trokštu, kad galėčiau palikti pasauliui savo sielos pavasarį“ /S.Nėris/ - tokiais žodžiais palydima 2014-ųjų metų Poezijos pavasario šventė Vilkaviškyje ir jai skirta paroda Vilkaviškio viešojoje bibliotekoje. Vilkaviškio kraštui Poezijos pavasario šventė susijusi ne tik su skambiais eilėraščiais, bet ir su nuo 1972 m. teikiama S.Nėries vardo literatūrine premija. Tad, minint poetės Salomėjos Nėries 110-ąjį jubiliejinį gimtadienį, daugiausiai dėmesio skirta būtent poetės atminimo įamžinimui. Tradiciškai pagerbti ir jubiliejus švenčiantys S.Nėries vardo literatūrinės premijos laureatai P.Keidošius, V.Šulcaitė, V.Bogutaitė, M.Karčiauskas, A.Bernotas, D.Zelčiūtė ir V.Šoblinskaitė.

Žiūrėti

Paroda V. Kudirkos 155-osioms gimimo metinėms

155-oji Vinco Kudirkos gimimo metinių sukaktis paskatino ir vėl naujai pažvelgti į šios ryškios asmenybės gyvenimą, visuomeninę veiklą ir kūrybą. Prodoje Vinco Kudirkos kaip visuomenininko ir gydytojo veikla atsiskleidžia tik menkomis užuominomis jo kūrybos eilutėse. Į rašytojo, poeto, publicisto, gydytojo ir visuomenės veikėjo gyvenimą pažvelgta per jo rašytinį palikimą - satyras, publicistinius straipsnius, vertimus ir poeziją, kuri tapo reikšminga ne dėl savo gausos, o dėl turinio ir skelbiamų vertybių.

Žiūrėti

„K. Donelaitis - būrų dainius“

Lietuvos Nacionalinės bibliotekų savaitės metu viešojoje bibliotekoje veikė Vilkaviškio krašto muziejaus kilnojamoji paroda, skirta Kristijono Donelaičio 300-osioms metinėms. Parodą parengė Vilkaviškio krašto muziejaus vyr. fondų saugotoja Elena Rupeikienė ir dailininkė Jūratė Rutkauskienė.

Žiūrėti

Paroda Vilkaviškio „Žiburio“ gimnazijai - 95

Neatsitiktinai šios parodos pavadinimui parinkti kraštiečio poeto Kazio Bradūno eilėraščio žodžiai - „Ties ta gimnazija šviesia...“. Senos gimnazijos pastato sienos atmena daugelio garsių auklėtinių žingsnių aidą. Čia 1928-aisiais metais skambiai paminėtas pirmasis gimnazijos jubiliejus, kuriame apsilankė daugybė garbingų svečių. Per visą gimnazijos egzistavimo laikotarpį jai vadovavo dvylika direktorių, dirbo atsidavę mokytojai, kurie, remiantis tarpukario spaudos liudijimais, ne tik mokė gimnazistus, bet ir rūpinosi savo kvalifikacijos kėlimu, rašė ir leido vadovėlius. Viena iš garsių gimnazijos mokinių, o vėliau - ir mokytojų, buvo Petronėlė Orintaitė. Mokymasis gimnazijoje turėjo įtakos poetų Kazio Bradūno, Salomėjos Nėries, Juozo Tysliavos, Salio Šemerio, rašytojo Antano Vaičiulaičio, pirmosios Lietuvos lakūnės Antaninos Liorentaitės, kalbininko Juozo Senkaus, kunigo Kazimiero Senkaus, karininko Vytauto Bulvičiaus ir daugelio kitų gyvenimo keliui. Šviesios jų asmenybės neleidžia užmiršti apie garsią gimnazijos praeitį.

Žiūrėti