Vilkaviškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka

KYBARTŲ M. FILIALAS
2024.03.07 d. Virtuali literatūros paroda Facebook paskyroje „Tu širdy išnešiota Tėvynė…“: skirta kovo 11-ajai – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai.
2024.03.15 d. Virtuali literatūros paroda Facebook paskyroje „Lūpoms – žodis, širdžiai – penas“: skirta kovo 16-ajai – Knygnešio dienai.

VIRBALIO M. FILIALAS
2024.03.04 d. Knygų paroda „Poezija išreiškia mano esmę“: Jonui Strielkūnui – 85 m.
2024.03.08 d. 16 val. literatūrinė popietė „Po tylinčiom žvaigždėm“ : Jono Strielkūno poezijos skaitymai, skirti poeto 85-osioms gimimo metinėms.
2024.03.15 d. Viktorina vaikams „Ką žinai apie knygnešius?“
2024.03.29 d. Spaudinių paroda „Juza, nesugebėjęs laiku pasitraukti į Kairabalę“: Juozui Baltušiui – 115.

ALVITO FILIALAS
2024.03.01-29 d. Virtuali literatūros paroda „Bagaže lietuvių rašytojų knygos“: Lietuvių rašytojai vaikams.

BARTNINKŲ FILIALAS
2024.03.01 d. 13 val. Viktorina vaikams „Eilėmis apipinta, dainose išdainuota“: Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai.
2024.03.06 d. Virtuali paroda „Sielos sparnai išsiskleis“: Poeto, vertėjo Jono Srielkūno 85-osioms gimimo metinėms paminėti.
2024.03.06 d. 12 val. Knygos „Marijampolės Sąjūdžio dalyvių prisiminimai“ pristatymas ir susitikimas su knygos bendraautoriumi Vytautu Šneideriu.
2024.03.22 d. 14 val. Literatūrinė popietė „Gražiausių eilių verpetuose“: Tarptautinei poezijos dienai paminėti.

GIRĖNŲ FILIALAS
2024.03.06 d. 16 val. Viktorina „Skaitai knygas – kaupi žinias“.
2024.03.13 d. 16 val. Popietė „Kelionė į ten, kur gyvena knygos“: Knygnešių dienai atminti.
2024.03.27 d. 16 val. Edukacinė valandėlė „Vėl pavasaris pas mus – laikas puošti margučius“: kūrybinės dirbtuvės, velykinių dekoracijų kūrimas. Svečiuose dailininkė I. Kačkauskienė.

GIŽŲ FILIALAS
2024.03.07 d. 14 val. Literatūros paroda – pristatymas, garsiniai skaitymai lietuvių kalbos dienoms „Eilėraščių skrynelę atversim“: Lietuvių poetų eilės vaikams.
2024.03.15 d. 11 val. Nacionalinio diktanto rašymas Gižų bibliotekoje.
2024.03.01-18 d. „Lietuva audimų raštuose“: Vilkaviškio KC Mažosios audimo artelės audėjų ir gižietės Marijos Šulinskienės darbų paroda.

GRAŽIŠKIŲ FILIALAS
2024.03.15 d. „Mykolo Karčiausko kūrybinis palikimas“: Virtualus pristatymas rašytojo Mykolo Karčiausko 85 – osioms gimimo metinėms.
2024.03.20 d. 12 val. Literatūrinė popietė moksleiviams „Žemė mūsų delnuose“.
2024.03.21 d. 12 val. Literatūrinė – muzikinė popietė pasaulinei poezijos dienai „Su knyga ir daina“.
2024.03.28 d. 12 val. Edukacinė popietė „Laikas marginti margučius“.

GUDKAIMIO FILIALAS
2024.03.18 d. 16 val. Literatūrinė valandėlė „Ko mes gyvenam, ko nemirštam? Už ko taip laikomės aklai?“: Rašytojo Romualdo Granausko 85-sioms gimimo metinėms.
2024.03.01-29 d. Literatūrinė paroda „Baltų lelijų atspindžiai Mykolo Karčiausko kūryboje“.

KARKLINIŲ FILIALAS
2024.03.05-22 d. Literatūros paroda „Gyvenimo švelnus prisiglaudimas“: skirta poeto Justino Marcinkevičiaus kūrybos apžvalgai.
2024.03.08 d. 10 val. Viktorina ir kūrybinės dirbtuvėlės „Myliu Lietuvą“.

KETURVALAKIŲ FILIALAS
2024.03.01 d. Edukacinė – kūrybinė popietė „Marginame margučius“: drauge su Keturvalakių mokyklos bibliotekininke ir seniūnijos socialine darbuotoja (tęstinis renginys).
2024.03.15 d. 10 val. Pristatymas „Knygnešio kelias“: skirta Knygnešių dienai atminti.
2024.03.21 d. 12 val. Garsiniai skaitymai „Gyvenimą palieski širdimi“: skirta pasaulinei poezijos dienai.

KLAUSUČIŲ FILIALAS
2024.03.04-08 d. Komandinio kryžiažodžio sprendimas „Lietuvių kalbos lobiai“: skirta lietuvių kalbos dienoms.
2024.03.15-29 d. Virtuali paroda „Tradiciškiausias lietuvių kaimiškosios prozos kūrėjas“: R. Granausko 85-osioms gimimo metinėms.
2024.03.26 d. Kūrybinės dirbtuvės „Šv. Velykų laikas“: artėjančioms šv. Velykoms.

KLAMPUČIŲ FILIALAS
2024.03.08 d. 13 val. Literatūrinė popietė „Po medžio ir paukščio sparnais“: Poezijos dienai.
2024.03.08-30 d. Virtuali literatūros paroda „Šeimininkė – moteris“: Tarptautinei moters dienai.

PAEŽERIŲ FILIALAS
2024.03.12 d. 16 val. Literatūros paroda – pristatymas „Skleidę draustą lietuvišką žodį“: skirta Knygnešio dienai.
2024.03.18 d. 16 val. Gižų parapijos klebono Virginijaus Vaitkaus knygos pristatymas.

PAŠEIMENIŲ FILIALAS
2024.03.01-29 d. Literatūrinė paroda „Puoškime žemę savo rankomis“: skirta Žemės dienai.
2024.03.01-29 d. Literatūrinė paroda „Laisvos tėvynės šiluma – kiekvieno mūsų širdyse“: skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai.
2024.03.13. d. 16 val. Literatūriniai skaitymai „Lietuviško žodžio nešėjas“: skirta Knygnešio dienai.
2024.03.25 d. 16 val. Literatūriniai skaitymai „Petras Cvirka – Nemuno šalies pasakos“: Petro Cvirkos 115-osioms gimimo metinėms.
2024.03.27 d. 16 val. Literatūrinė paroda „Velykinio Zuikio pokštai“.

PILVIŠKIŲ FILIALAS
2024.03.01-15 d. Literatūros paroda „Atmintis“: Pilviškių parapijos vikaro, kunigo kankinio, muziko, pedagogo Vlado Pėstininko 135-osioms gimimo metinėms.
2024.03.08 d. 15 val. Žodinis renginys. Lietuvos istorijos pamokėlės „Lietuviais esame mes gimę“: Kovo 11-ajai.
2024.03.18-29 d. Literatūros paroda „Bėgs pelytė vandenėlio“: Lietuvių liaudies dainelės ir žaidimai vaikams.

PŪSTAPĖDŽIŲ FILIALAS
2024.03.08 d. 13 val. Spaudinių paroda ir jos pristatymas „Laisvės kelyje“: Kovo 11-ajai.

RAMONIŠKIŲ FILIALAS
2024.03.11 d. Virtuali paroda „Kovo 11-oji“.
2024.03.21 d. 15 val. Garsiniai skaitymai vaikams „Žinau – Ten yra kažkas, ko nėra knygose, kas visada lieka nepapasakota, temstant prie ugnies…“: Pasaulinės poezijos dienos paminėjimas.
2024.03.27 d. 15 val. Kūrybinė teminė popietė vaikams „Vėl pavasaris pas mus. Laikas puošti margučius.“: Velykinių darbelių gamyba, bibliotekos puošimas.

SŪDAVOS FILIALAS
2024.02.08 d. Rankdarbių paroda „Moters portretas muzikoje ir poezijoje“: Tarptautinei Moters dienai.

VIŠTYČIO FILIALAS
2024 m. vasario-kovo mėn. Akcija „Skaitykime lietuvių autorių knygas“: skirta lietuvių kalbos dienoms.
2024.03.07 d. 11 val. Skaitytojų rytmetys bibliotekoje su G. Viliūnės „Apolonija“.
2024.03.13 d. Virtuali paroda „Knyga – žinių ir išminties aruodas“: Skirta Knygnešių dienai paminėti.
2024.03.21 d. 11 val. Rytmetys prie arbatos: svečiuose kraštietė poetė E. Dereškevičienė: skirta pasaulinei poezijos dienai.

VOKIŠKĖLIŲ FILIALAS
2024.03.19 d. 15 val. Literatūrinė paroda – pristatymas „Tokį pasaulį regiu“: Poeto M. Karčiausko 85-tosioms gimimo metinėms.

Eiti prie turinio